Welkom op de website van kleindierenvereniging

PELS & PLUIM DARP/HAVELTE  Kleinveefokkersclub "Pels & Pluim" Darp e.o. te Havelte is als vereniging

opgericht op 11 februari 1963.

Momenteel telt de vereniging 80 leden, waarvan 6 jeugdleden.

Onze leden houden zich bezig met het fokken van hoenders, dwerghoenders, konijnen en sierduiven.

De vereniging heeft als doel het bevorderen van zowel het fokken van ras en tentoonstellingsexemplaren, de aanfok van nieuwe of zeldzame rassen als de samenwerking tussen fokkers en liefhebbers van alle soorten kleinvee.
En in het algemeen het behartigen van de belangen van het kleinvee en van haar leden.


 
  

Pels en Pluim, de kleindierenvereniging van Darp, Havelte en omstreken over haar website.

 

De kleindierenvereniging heeft leden, die zich voor een groot deel actief bezighouden met het fokken van rasdieren.

U moet dan denken aan konijnen, hoenders (kippen) en duiven. 

Vroeger, dan praat ik over 110 jaar geleden waren er nog geen vastgestelde rassen, of anders gezegd, er was toen voor geen enkel ras een standaard geschreven.

Na 1900 werden van de eerste konijnen, hoenders en duiven de eerste standaards geschreven. Nu in 2008 zijn alle rassen beschreven en kunnen de fokkers en de keurmeesters bekijken of de diverse rassen voldoen aan die standaards.

De NKB (de Nederlandse Konijnen Bond) heeft de standaard van de konijnen beschreven (www.nkb.nu) en de NHDB (de Nederlandse Hoender en Dwerghoender Bond) heeft hetzelfde gedaan bij de hoenders (kippen) en dwerghoenders (krielkippen). (www.nhdb.nl)
Per 1 januari 2009 gaan deze 2 bonden fuseren en wordt het de kleindierenvereniging.
De NBS (de Nederlandse Bond van Sierduiven) heeft de standaard geschreven over de duiven. (
www.sierduif.nl)

Over de geschiedenis van de diverse rassen is heel veel te schrijven.

In de geschiedenis van de hoenders heeft Havelte, Darp wel een speciale plaats ingenomen.
Aan de Ruiterweg heeft in de jaren voor en rond de 2e wereldoorlog
R.Houwink uit Meppel een fokcentrum gehad en daar heeft hij veel onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van hoenders. Hij is ook degene die het Drentse Hoen van de ondergang gered heeft.

Hij heeft hier 4 boeken over geschreven: De Hoenderrassen in hunne vormen en kleuren.

Wilt u op de hoogte blijven van verschillende rassen, dan kunt u lid worden van Pels en Pluim, maar u kunt ook lid worden van de landelijke kleindierenvereniging, eventueel met een fokkerskaart, deze hebt u nodig als u wilt fokken. Bij de landelijke vereniging hoort een tijdschrift: Kleindier Magazine. (www.kleindiermagazine.nl)